Lekarniške enote

Dežurne lekarne

Lekarne javnega zavoda Gorenjskih lekarn opravljajo tudi dežurno službo.

Odpiralni časi dežurnih lekarn

Lekarna Bohinjska Bistrica

Triglavska cesta 15
4264 Bohinjska Bistrica

image

Kontakt

04 57 27 740


lekarna.bohinjska.bistrica@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:30 - 19:30

sobota: 08:00 - 13:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Cerklje

Slovenska cesta 28
4207 Cerklje

image

Kontakt

04 20 16 170


lekarna.cerklje@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:00 - 19:00

sobota: 08:00 - 12:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Gorenja vas

Trata 7
4224 Gorenja vas

image

Kontakt

04 51 83 720


lekarna.gorenja.vas@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:00 - 19:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Jesenice

C. Maršala Tita 18
4270 Jesenice

image

Kontakt

04 58 33 710


lekarna.jesenice@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:00 - 19:30

sobota: 07:00 - 13:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Kranj

Bleiweisova cesta 8
4000 Kranj

image image

Kontakt

04 20 16 134


lekarna.kranj@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:00 - 19:30

sobota: 07:00 - 13:00

Čas dežurstva

vsak dan: 19:30 - 07:00

sobota: 13:00 - 19:30

nedelje in prazniki: 07:00 - 19:30

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Kranjska Gora

Koroška ulica 1
4280 Kranjska Gora

image image

Kontakt

04 58 84 760


lekarna.kranjska.gora@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:30 - 19:00

sobota: 08:00 - 13:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Lesce

Alpska cesta 37/a
4248 Lesce

image

Kontakt

04 53 53 690


lekarna.lesce@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 08:00 - 19:00

sobota: 08:00 - 12:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Planina

Lojzeta Hrovata 4a
4000 Kranj

image

Kontakt

04 20 16 160


lekarna.planina@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:00 - 19:30

sobota: 08:00 - 12:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Planina II

Cesta 1. maja 77
4000 Kranj

image

Kontakt

04 20 16 175, 04 20 16 178


lekarna.qlandia@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 09:00 - 21:00

sobota: 08:00 - 21:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Podlubnik

Podlubnik 139
4220 Škofja Loka

image

Kontakt

04 51 11 670


lekarna.podlubnik@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 08:00 - 19:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Preddvor

Belska cesta 42
4205 Preddvor

image

Kontakt

04 25 55 050


lekarna.preddvor@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek: 12:00 - 20:00

torek: 10:00 - 18:00

sreda, četrtek, petek: 07:00 - 15:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Primskovo

Žanova ulica 3
4000 Kranj

image image

Kontakt

04 20 16 169


lekarna.primskovo@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:00 - 19:00

sobota: 08:00 - 12:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Radovljica

Kopališka cesta 7
4240 Radovljica

image

Kontakt

04 53 20 700


lekarna.radovljica@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:00 - 19:30

sobota: 07:00 - 13:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Stražišče

Baragov trg 2
4000 Kranj

image

Kontakt

04 20 16 150


lekarna.strazisce@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:00 - 19:00

sobota: 07:00 - 12:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Šenčur

Pipanova cesta 51 a
4208 Šenčur

image

Kontakt

04 25 19 750


lekarna.sencur@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:00 - 19:30

sobota: 08:00 - 12:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Škofja Loka

Stara cesta 10
4220 Škofja Loka

image

Kontakt

04 51 11 680


lekarna.skofja.loka@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:00 - 20:00

sobota: 07:00 - 13:00

Čas dežurstva

nedelje in prazniki: 09:00 - 17:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Tržič

Blejska cesta 10
4290 Tržič

image

Kontakt

04 59 71 730


lekarna.trzic@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:00 - 19:30

sobota: 07:00 - 12:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Zlatorog

Prešernova cesta 36
4260 Bled

image

Kontakt

04 57 80 770


lekarna.zlatorog@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:30 - 20:00

sobota: 08:00 - 18:00

Čas dežurstva

nedelje in prazniki: 09:00 - 17:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Železniki

Racovnik 29
4228 Železniki

image

Kontakt

04 51 01 930


lekarna.zelezniki@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:00 - 19:30

sobota: 08:00 - 12:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarna Žiri

Trg svobode 9
4226 Žiri

image image

Kontakt

04 51 05 930


lekarna.ziri@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:00 - 19:00

sobota: 08:00 - 12:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarniška podružnica Jezersko

Zgornje Jezersko 57
4206 Zg. Jezersko

image

Kontakt

04 25 19 758


lekarna.jezersko@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

torek: 13:00 - 19:00

četrtek: 07:00 - 13:00

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarniška podružnica Kropa

Kropa 1b
4245 Kropa

Kontakt

04 53 08 290


lekarna.kropa@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek, torek, sreda, petek: 07:00 - 14:30

četrtek: 12:00 - 19:30

PODROBNEJE O ENOTI

Lekarniška podružnica Žirovnica

Selo pri Žirovnici 8a
4274 Žirovnica

image

Kontakt

04 58 09 232


lekarna.zirovnica@gorenjske-lekarne.si

Odpiralni čas

ponedeljek - petek: 07:00 - 19:30

PODROBNEJE O ENOTI

V lekarnah našega zavoda lahko dobite:

 • Zdravila za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta. Sem spadajo tudi magistralno izdelana zdravila in homeopatska zdravila, 
 • Živila za posebne zdravstvene namene,
 • Medicinske pripomočke na naročilnice ali brez,
 • Obvezilni in sanitetni material,
 • Kozmetične izdelke,
 • Druge izdelke za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
 • Biocidne izdelke in nekatere kemikalije. 

Izdajo zdravil in prodajo vseh naštetih izdelkov vedno spremlja tudi strokovno svetovanje o njihovi pravilni, varni in racionalni uporabi. 
Vse bolj pa se osredotočamo tudi na same svetovalne storitve. Izvajamo naslednje:

 • Farmacevtsko obravnavo pacienta, ki obsega sodelovanje farmacevtov z ostalimi zdravstvenimi izvajalci v preventivnem in kurativnem obdobju in je namenjeno ohranjanju zdravja, preprečevanju bolezni, pravilni in varni uporabi zdravil in drugih ukrepov za obvladovanje bolezni. V okviru tega izvajamo:
  • Osebno kartico zdravil,
  • Pregled uporabe zdravil,
  • Farmakoterapijski pregled,
  • Farmacevtsko svetovanje,
  • Svetovanje pri samozdravljenju,
  • Farmacevtsko skrb,
  • Poročanje o neželenih učinkih zdravil,
  • Promocijo zdravja z različnimi izobraževanji za strokovno in laično javnost,
  • Izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov,
  • Neodvisno farmakoinformativno dejavnost za zdravnike in ostale zdravstvene delavce,
 • Pedagoško izobraževalno dejavnost.
 • Prevzem neuporabljenih oziroma odpadnih zdravil, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadnimi zdravili.

Osebna kartica zdravil: je seznam vseh zdravil, ki jih bolnik v določenem obdobju uporablja. Na ta seznam nujno spadajo tudi zdravila brez recepta in prehranska dopolnila, ki jih bolnik uporablja po lastni presoji in obstaja možnost, da v kombinacijah z zdravili povzročajo negativne učinke. Seznam vsebuje tudi kratka navodila za uporabo, namen uporabe posameznega zdravila in najvažnejša varnostna opozorila. Osebna kartica zdravil je zelo primeren vir informacije o uporabi zdravil ob sprejemu bolnika v bolnišnico ali ob obisku specialista. Izdela jo lekarniški farmacevt na željo bolnika.  

Pregled uporabe zdravil: je storitev, ki jo izvede lekarniški farmacevt. Osnova je ažurna osebna kartica zdravil. Navodila za uporabo so obsežnejša, prav tako ostale informacije. Lekarniški farmacevt se z bolnikom pogovori o morebitnih težavah zaradi jemanja zdravil in lahko svetuje tudi spremembe v načinu uporabe. 

Farmakoterapijski pregled: je storitev optimizacije in racionalizacije zdravljenja z zdravili posameznega bolnika z namenom izboljšati oziroma vzdrževati bolnikovo z zdravjem povezano kakovost življenja, ki jo na podlagi informacij o predpisanih oziroma uporabljenih zdravilih ter vseh relevantnih kliničnih informacijah o bolnikovem zdravstvenem stanju in informacij, ki jih poda bolnik oziroma skrbnik, opravi farmacevt svetovalec (magister farmacije z licenco in opravljeno specializacijo iz lekarniške ali klinične farmacije, usposobljen za izvajanje farmakoterapijskega pregleda in zaposlen v lekarniški dejavnosti).

Farmacevtsko svetovanje: Farmacevtsko svetovanje je sestavljeno iz dveh delov. En del so skupine za kakovostno predpisovanje zdravil. Na teh skupinah se srečujejo zdravniki in farmacevti svetovalci, to so magistri farmacije z opravljeno specializacijo iz klinične farmacije. Vsako srečanje je namenjeno obravnavi ene terapevtske skupine zdravil, ponovitev teorije in predvsem izmenjava praktičnih izkušenj in predstavitev primerov bolnikov. Drug del pa so ambulante farmacevtov svetovalcev, v katerih poteka obravnava bolnikov, ki jih tja napotijo splošni zdravniki. Te ambulante se nahajajo v zdravstvenih domovih na Gorenjskem. Gre za izvedbo lekarniške storitve farmakoterapijski pregled, ki je namenjena bolnikov z večjim številom zdravil, bolnikom, pri katerih izidi zdravljenja z zdravili niso v skladu s pričakovanji, bolnikom z jetrno ali ledvično pomanjkljivostjo in bolnikom, ki se jim ob jemanju zdravil pojavljajo pomembni neželeni učinki. Farmacevt svetovalec opravi zelo natančen razgovor z bolnikom. Ta razgovor je namenjen ugotovitvi realnega stanja glede pravilnosti jemanja predpisanih zdravil in pridobitvi podatkov o morebitni uporabi še kakšnih dodatnih zdravil brez recepta ali prehranskih dopolnil, ki prav tako lahko vplivajo na zdravila. Po razgovoru z bolnikom farmacevt opravi temeljit pregled dokumentacije vseh uporabljenih zdravil, z največjim povdarkom na medsebojnem delovanju zdravil in napiše zdravniku mnenje o terapiji in predloge za spremembe, če se mu zdijo potrebne. Posebej želim povdariti, da spremembe ne pomenijo vedno manjšanje števila zdravil. Včasih pomenijo zamenjave zdravil, včasih spremembe v odmerjanju ali načinu jemanja, včasih celo uvedbo dodatnih zdravil. Dokončno odločitev o morebitni spremembi terapije pa v vsakem primeru sprejme zdravnik.

Svetovanje pri samozdravljenju: je namenjeno samozdravljenju zdravstvenih težav, ki so blažje narave in ne potrebujejo ali še ne potrebujejo zdravniškega nadzora. Za blaženje simptomov teh težav se uporabljajo zdravila brez recepta, imenovana tudi OTC zdravila. Vloga lekarniškega farmacevta je v tem, da prepozna resnost simptomov, ki jih bolnik navede in presodi, ali je primeren za samozdravljenje, ali pa mu svetuje obisk zdravnika. V ta namen imamo izdelane posebne protokole. V primeru nakupa zdravil brez recepta pa ustrezno svetuje o njihovi varni, pravilni in racionalni uporabi. 

Farmacevtska skrb: je opredeljena kot dejavnost, s katero farmacevt zagotavlja odgovorno zdravljenje z zdravili za optimiziranje kakovosti bolnikovega življenja in doseganje pozitivnih končnih izidov zdravljenja. Zasnova farmacevtske skrbi obsega prepoznavanje, reševanje in preprečevanje problemov, povezanih z zdravili in zdravjem, z izvajanjem farmacevtskih ukrepanj (farmacevtskih intervencij). Koncept farmacevtske skrbi je v prvi vrsti namenjen skupinam bolnikov, ki so bolj dovzetni za nastanek težav, povezanih z zdravili. To so kronični bolniki, bolniki, ki uporabljajo veliko zdravil, starejši, mladostniki in otroci.

Poročanje o neželenih učinkih zdravil: zdravstveni delavci smo po Zakonu o zdravilih dolžni poročati o neželenih učinkih zdravil, o katerih bolniki poročajo pri nas. Poročanje poteka preko spletne aplikacije v predpisan obrazec. Skrbnik nad temi podatki pa je JAZMP. 

Promocijo zdravja z različnimi izobraževanji za strokovno in laično javnost: večkrat organiziramo različna predavanja za različne skupine. Sodelujemo v zgodnji materinski šoli v Kranju, s patronažnimi službami po celotni Gorenjski, z negovalnim osebjem socialno varstvenih zavodov po Gorenjski. 

Izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov: bolniki se lahko odločijo in tudi v lekarnah izvedejo meritve glukoze, holesterola in trigliceridov v krvi. Obdobno pa to izvajamo kapanjsko. Predvsem je to ob svetovnem dnevu zdravja v aprilu in svetovnem dnevu diabetesa v novembru. 

Neodvisno farmakoinformativno dejavnost za zdravnike in ostale zdravstvene delavce: se je začela izvajati v 2011. Z njo se želi spodbujati intenzivnejši, hitrejši in bolj sistematičen prenos informacij med strokovnimi zdravstvenimi delavci, zlasti med zdravniki in lekarniškimi farmacevti, kar se odraža tudi v kakovosti in varnosti zdravljenja z zdravili. Storitev obsega pošiljanje periodičnih obvestil zdravnikom, z naslovom Farmacevt zdravniku, enkrat na štirinajst dni, če gre za nujne informacije, pa tudi sproti. Po potrebi se organizirajo skupna strokovna srečanja.

Pedagoška izobraževalna dejavnost: od Ministrstva za šolstvo smo leta 1997 pridobil naziv Učni zavod za vse farmacevtske poklice. Takrat sta se na vseh ravneh šolanja izvajala obvezna praksa in pripravništvo za vse farmacevtske poklice. Večja prelomnica na tem področju je bila uvedba 5-letnega enovitega magistrskega študija farmacije, katerega temeljni cilj je usposobiti strokovnjaka za izvajanje strokovnih del in nalog kjerkoli na farmacevtskem področju. Novost, ki jo je program prinesel, je obvezno praktično usposabljanje pri izvajalcih lekarniške dejavnosti.Od takrat redno sodelujemo s Fakulteto za farmacijo in izvajamo ta del študija. Z uvedbo prenovljenega študijskega programa je odpadlo izvajanje pripravništva za magistre farmacije. V zadnjih letih zato izvajamo le pripravništvo za farmacevtske tehnike, vsako leto jih sprejmemo od deset do petnajst. Od leta 2014 izvajamo tudi področno mentorstvo za specializacije iz oblikovanja zdravil, analitike in preizkušanja zdravil, lekarniške ter klinične farmacije. 

Prevzem neuporabljenih oziroma odpadnih zdravil, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadnimi zdravili.