Dostopnost

Gorenjske lekarne se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost spletišča https://www.gorenjske-lekarne.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.gorenjske-lekarne.si/

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona,…),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče https://www.gorenjske-lekarne.si/ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča https://www.gorenjske-lekarne.si/ nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zaradi prevelikega nesorazmernega bremena, skladno z 6. členom ZDSMA.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa (podpisani notranji akti zavoda, letna poročila itd…),
 • različne kompleksne tabele s podatki (npr. kazalnik kakovosti v obliki slike PNG),
 • organigrami Gorenjskih lekarn.

Inšpekcijski pregled spletne strani

Zadnji inšpekcijski pregled spletne strani je bil opravljen s strani RS Ministrstva za javno upravo, Inšpektorata za javni sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana: dne 21. 6. 2022.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 22. 09. 2020 na podlagi samoocene.

Zadnja sprememba izjave: dne 23. 6. 2022.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču https://www.gorenjske-lekarne.si/ kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

uprava@gorenjske-lekarne.si

ali

Gorenjske lekarne
Gosposvetska ulica 12
4000 Kranj
tel: 04 20 16 100

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Republike Slovenije 
Ministrstvo za javno upravo - Inšpektorat za javni sektor 
Tržaška cesta 21 
1000 Ljubljana 

E-pošta: gp.ijs@gov.si

Spletna stran: www.ijs.gov.si

Prikaži na zemljevidu 

 • 01 478 83 84
Dostopnost