Praznovanje pomembnih obletnic v letu 2018

Kaj praznujemo?

Leto 2018 je leto pomembnih obletnic, ki predstavljajo mejnike v razvoju lekarniške dejavnosti na Gorenjskem:

 • 230 let odprtja prve lekarne na Gorenjskem,
 • 70 let nastanka državnih lekarn,
 • 50 let združitve lekarn v spodnjem delu Gorenjske (Kranj, Tržič in Škofja Loka) in nastanka lekarniškega zavoda Gorenjska lekarna Kranj,
 • 40 let pridružitve lekarn iz zgornjega dela Gorenjske (Radovljica, Jesenice, Bled) lekarniškemu zavodu Gorenjska lekarna Kranj, 
 • 30 let informatizacije procesov Gorenjske lekarne Kranj in začetka uporabe računalnikov,
 • 25 let javnega zavoda Gorenjske lekarne v samostojni Sloveniji,
 • 20 let ustanovitve Farmakoinformativne službe, posebne organizacijske enote Gorenjskih lekarn za strokovno podporo zavoda in razvoj lekarniških storitev, 
 • 1 leto institucionalnega sodelovanja izvajalcev lekarniške in osnovne zdravstvene dejavnosti na področju klinične farmacije 

S čim bomo obeležili praznovanje?

Že v začetku maja smo objavili novo spletno stran Gorenjskih lekarn, v sklopu katere je sedaj tudi nova spletna lekarna
V maju bomo lansirali novo otroško kozmetično linijo našega galenskega laboratorija. Vsi izdelki iz te linije bodo dobili novo podobo, nekateri pa bodo povsem novi.

Osrednjo slovesnost bomo imeli 31.maja na Brdu pri Kranju. Namenjena bo druženju zaposlenih, nekdanjih zaposlenih, predstavnikov ustanoviteljev, članov sveta zavoda, poslovnih partnerjev, ... 
Ob tej priložnosti bomo izdali tudi zbornik, v katerem bodo na kratko opisani vsi prej našteti mejniki. V juniju bomo organizirali še tri strokovna srečanja. 

Kratka zgodovina Gorenjskih lekarn

Če malo pobrskamo po zgodovini ugotovimo, da je Gorenjska svojo prvo lekarno dobila kar 260 let kasneje kot Ljubljana. Prva lekarna na Gorenjskem, natančneje v Kranju, se je odprla šele leta 1787. Razlogi za to so bili redka poseljenost tega območja in močan vpliv takratnih padarjev in kirurgov, kasneje preimenovanih v zeliščarje in zdravilce, ki so bili skupaj z ostalimi obrtniki združeni v močan rokodelski ceh, ki je dolgo časa uspešno blokiral uradne zdravnike in lekarnarje. V Škofji Loki pa je zdravstveno oskrbo izvajal samostan. 7 let po prihodu prvega uradnega zdravnika v Kranj se je odprla še prva uradna lekarna. Radovljica je svojo prvo lekarno dobila leta 1856, Škofja Loka 1820, Tržič 1899, Jesenice 1908 in Bled 1911. Leta 1931 je bila na Jesenicah odprta druga lekarna in v Kranju leta 1935 prav tako druga.  Tako je ob začetku druge svetovne vojne na območju Gorenjske delovalo 8 lekarn. Do nacionalizacije, ki se je dogajala v letih 1948 in 1949 so bile vse lekarne zasebne. Po nacionalizaciji pa državne. Najprej so se imenovale Okrajne lekarne in kakšno leto kasneje Mestne lekarne. V Kranju sta bili obe lekarni združeni, na Jesenicah se je med vojno ena verjetno zaprla. Leta 1953 sta začeli delovati še dve podružnici, Železniki in Žiri, obe podružnici lekarne Kranj. V 60. letih prejšnjega stoletja je Gorenjska dobila še šest novih lekarniških enot:

 • depo zdravil Lekarne Škofja Loka v Gorenji vasi (1960), 
 • depo zdravil Lekarne Kranj v Cerkljah (1961),
 • depo zdravil Lekarne Kranj Preddvor - Jezersko (1962),  
 • lekarniško podružnico Lekarne Jesenice v Kranjski Gori (1963)
 • lekarniško podružnico Lekarne Zlatorog v Bohinjski Bistrici (1963),
 • lekarniško podružnico Lekarne Kranj v Stražišču (1965).

Leta 1968 so nastali prvi zdravstveni centri. Lekarne v spodnjem delu Gorenjske (Kranj, Škofja Loka in Tržič) so se na podlagi pozitivnih rezultatov referenduma združile v nov lekarniški zavod imenovan Gorenjska lekarna Kranj. Sedež novega zavoda je bil v prostorih Lekarne Kranj, Cesta JLA 8 (danes Bleiweisova cesta 8). V zgornjem delu Gorenjske (Radovljica, Bled in Jesenice) je bil referendum odklonilen, združitvi so nasprotovale tudi pristojne občine. Lekarne so ostale samostojne. 

Leta 1978 je nastal Gorenjski zdravstveni center, v katerem se je združila celotna zdravstvena dejavnost Gorenjske v obliki TOZD-ov (TOZD Osnovno zdravstvo Gorenjske, v katerem so bili združeni vsi zdravstveni domovi, TOZD Gorenjske bolnišnice, v katerem so bile združene bolnišnice razen Golnika, ki se je že prej priključil ljubljanskemu UKC in TOZD Gorenjska lekarna Kranj, v katerega so bile združene vse lekarne).  

Po osamosvojitvi Slovenije so se odprle še naslednje lekarne: 

Lekarna Planina - 1993 
Lekarniška podružnica Kropa - 1994 
Lekarna Šenčur - 1996 
Lekarna Lesce - 2002 
Lekarna Primskovo - 2003 
Lekarniška podružnica Žirovnica - 2004 
Lekarna Podlubnik - 2005 
Lekarna Preddvor - 2007 
Lekarna Planina II - 2007 
Lekarniška podružnica Jezersko - 2016